Microsoft Lumia 640 XL - Əlaqələri birləşdirmək

background image

Əlaqələri birləşdirmək
Bəzən elə olur ki, müxtəlif sosial şəbəkə xidmətləri və ya poçt hesablarından eyni əlaqə şəxsi

üçün ayrı-ayrı daxiletmələriniz olur. Bir neçə əlaqə şəxsini vahid əlaqə kartında birləşdirə

bilərsiniz.

Əlaqələr seçiminə toxunun və Əlaqələr seçiminə keçin.

1. Birləşdirmək istədiyiniz əsas əlaqəyə vurub vurun.

2. Əlaqə seç seçiminə və birləşdiriləcək əlaqəyə vurun.
Əlaqəni ayırmaq

Əsas əlaqəyə və vurun və ayırmaq istədiyiniz əlaqəyə vurub Əlaqəni ayır vurun.