Microsoft Lumia 640 XL - Писане на бележка

background image

Писане на бележка

Бележките на хартия се губят лесно. Вместо да пишете на хартия, можете да записвате

бележките си с Microsoft OneNote Mobile. По този начин те ще са винаги с вас. Можете

също да синхронизирате бележките си със OneDrive и да ги преглеждате и редактирате

с OneNote на телефона или компютъра си, както и онлайн в уеб браузър.
1. Докоснете OneNote > .

2. Напишете бележката си.

3. За да форматирате текста, докоснете

> формат.

4. За да добавите снимка, докоснете .

5. За да запишете звуков клип, докоснете .

6. За да запазите промените, докоснете клавиша за връщане .
Ако сте настроили в телефона си акаунт в Microsoft, промените се записват и

синхронизират с вашия бележник по подразбиране Личен (уеб) в OneDrive. В противен

случай промените се записват в телефона.
Създаване на бележка с Cortana

Докоснете клавиша за търсене и след това докоснете . Кажете Create a note и това,

което искате да съдържа бележката. Бележката се записва автоматично в OneNote.
Тази функция не се предлага за всички езици. За информация за поддържаните езици,

посетете www.windowsphone.com.
Изпращане на бележка в имейл

Докоснете бележка и

> споделяне....

Съвет: За бърз достъп до важна бележка, можете да я закачите на стартовия екран.

Докоснете и задръжте върху бележката и докоснете закачи на стартовия екран.