Microsoft Lumia 640 XL - Записване на номер от прието обаждане

background image

Записване на номер от прието обаждане
Когато сте приели обаждане, лесно можете да запишете номера, ако все още не е

записан във вашия център Хора. Можете да запишете номера в нов или съществуващ

запис в списъка с контакти.
1. Докоснете и плъзнете до хронология.

2. Докоснете до телефонния номер и после докоснете .

3. Докоснете , редактирайте телефонния номер и типа му и докоснете .

4. Редактирайте другите данни за контакта, включително името, и докоснете .

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

68