Microsoft Lumia 640 XL - Изпращане на аудио съобщение

background image

Изпращане на аудио съобщение
Поздравете приятел с песен за рождения му ден – изпратете песента като аудио

съобщение.
1. Когато пишете съобщение, докоснете > гласова бележка.

2. Запишете съобщението си и докоснете готово.

3. Докоснете .

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

77