Microsoft Lumia 640 XL - Nahrávání videoklipů

background image

Nahrávání videoklipů
Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.
1. Klepněte na možnost Lumia Camera.

2. Chcete-li přepnout z režimu fotografování do režimu nahrávání videa, klepněte na možnost

.

3. Pro přiblížení nebo oddálení posuňte prsty od sebe nebo k sobě. Zoom fotoaparátu

nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

4. Nahrávání zahájíte klepnutím na možnost . Zařízení spustí časovač.

5. Nahrávání ukončíte klepnutím na možnost . Zařízení zastaví časovač.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

83

background image

Chcete-li si právě nahrané video prohlédnout, klepněte na oblou miniaturu v rohu displeje.

Video bude uloženo do složky Z fotoaparátu.