Microsoft Lumia 640 XL - Vytváření, úpravy a odstraňování skupin kontaktů

background image

Vytváření, úpravy a odstraňování skupin kontaktů
Když si vytvoříte skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně nebo

sledovat informace o stavu ze sociálních sítí pouze u členů skupiny. Do jedné skupiny můžete

zahrnout například rodinné příslušníky a poslat jim všem jednu zprávu.
Klepněte na možnost Lidé a přejeďte na možnost prostory.
1. Klepněte na možnost > Skupina.

2. Napište název skupiny a klepněte na možnost .

3. Klepněte na možnost a na kontakt. Chcete-li přidat další kontakt, klepněte znovu na

možnost .

4. Klepněte na možnost .

Tip: Skupina s názvem Nejlepší přátelé již v telefonu existuje.

Přidání nového kontaktu do skupiny

Klepněte na skupinu, klepněte na možnost > a klepněte na kontakt.
Odebrání kontaktu ze skupiny

Klepněte na skupinu a klepněte na možnost . Klepněte na kontakt a klepněte na možnost

odebrat ze skupiny.
Přejmenování skupiny

Klepněte na skupinu a na možnost

> přejmenovat a napište nový název.

Odstranění skupiny kontaktů

Klepněte na skupinu a klepněte na možnost

> odstranit.