Microsoft Lumia 640 XL - Vytváření seznamů skladeb

background image

Vytváření seznamů skladeb
Skladby si můžete uspořádat do seznamů a poslouchat pak hudbu podle aktuální nálady.
1. Klepněte na možnost Hudba > seznamy stop.

2. Klepněte na možnost , napište název seznamu skladeb a vyberte skladby, které chcete

do seznamu přidat.

Tip: Hudbu do seznamů skladeb můžete kupovat na webu xbox music store.

3. Nakonec klepněte na možnost .

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

103