Microsoft Lumia 640 XL - Nastavení upozornění

background image

Nastavení upozornění
Telefon můžete používat jako budík a jako jeho tón můžete nastavit i svou oblíbenou skladbu.

Klepněte na možnost Budíky.
1. Klepněte na možnost .

2. Nastavte čas, vyplňte údaje o upozornění, nastavte čas a klepněte na možnost .
Upozornění zazní jen když je telefon zapnut.

Tip: Čas dalšího aktivního upozornění můžete snadno zjistit, pokud na úvodní obrazovku

připnete aplikaci Budíky. Okénko musí mít alespoň střední velikost.

Nastavení oblíbené skladby jako tónu upozornění

Kabelem USB připojte telefon k počítači a ve správci souborů v počítači přesuňte požadovanou

skladbu do složky vyzváněcích tónů v telefonu. Když chcete skladbu použít jako vyzváněcí tón,

přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

vyzváněcí tóny+zvuky > Vyzváněcí tón, přejeďte na možnost Vlastní a°klepněte na skladbu.
Skladbu můžete jako vyzváněcí tón použít v případě, že není chráněna systémem pro správu

digitálních práv DRM a je menší než 30 MB.
V počítači musí být systém Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo novější.
Odložení upozornění

Pokud se vám ještě nechce vstávat, klepněte během zvonění budíku na možnost odložit. Před

odložením upozornění můžete změnit dobu odložení.

Tip: Klepnutím na tlačítko Zpět upozornění o 2 minuty odložíte.

Vypnutí budíku

Klepněte na možnost Budíky a nastavte budík na hodnotu Vypnuto

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

49

background image

Odstranění upozornění

Klepněte na upozornění a klepněte na možnost .