Microsoft Lumia 640 XL - Přidání události

background image

Přidání události
Když si chcete zapamatovat nějakou schůzku, přidejte ji do kalendáře.
Klepněte na možnost Kalendář.
1. Klepněte na možnost .

2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.

3. Chcete-li nastavit například délku, připomenutí nebo opakování události, klepněte na

možnost další podrobnosti.

4. Nakonec klepněte na možnost .

Tip: Chcete-li událost upravit, přidržte ji, klepněte na možnost upravit a upravte

požadované údaje.

Poslání pozvánky na schůzku

Při vytváření události klepněte na možnost další podrobnosti > přidat účastníka > a

°klepněte na možnost .
Kontaktům s e-mailovou adresou můžete posílat pozvánky na schůzky.
Vytvoření události v jiném kalendáři

Při výchozím nastavení ukládá systém události do kalendáře účtu Microsoft. Pokud máte

například kalendář sdílený s rodinou, můžete událost vytvořit a sdílet okamžitě. Chcete-li při

vytváření události změnit kalendář, klepněte na možnost další podrobnosti > Kalendář a

°klepněte na kalendář, který chcete použít.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

50

background image

Příklad: Událost můžete vytvořit do kalendáře, který sdílíte s jinými lidmi, například do

pracovního kalendáře. Ostatní pak budou vědět, kdy jste zaneprázdněni.

Změna stavu události

Pokud chcete ostatním dát vědět, kdy jste zaneprázdněni nebo mimo kancelář, klepněte na

možnost další podrobnosti > Stav a°klepněte na požadovaný stav. Výchozí stav je volno.
Odstranění události

Klepněte na událost a přidržte na ní prst a klepněte na možnost odstranit.