Microsoft Lumia 640 XL - Přepnutí telefonu do tichého režimu

background image

Přepnutí telefonu do tichého režimu
Když zapnete tichý režim, jsou vypnuty všechny vyzváněcí tóny a upozornění. Tento režim

používejte například v kině nebo na jednání.
Stisknutím tlačítka hlasitosti zobrazte v horní části obrazovky stavový řádek hlasitosti

a klepněte na možnost .

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

37

background image

Pro přepnutí do tichého režimu klepněte na možnost .

Tip: Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete přijímat hovory? Chcete-

li příchozí hovor umlčet, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Pokud máte zapnutou

funkci Ztišit při překlopení, stačí otočit telefon displejem dolů. Pro zapnutí funkce Ztišit

při překlopení přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost

VŠECHNA NASTAVENÍ > zvuk, podle potřeby přejeďte vlevo a nastavte možnost Ztišit

při překlopení na hodnotu Zapnuto

.

Vypnutí tichého režimu

Klepněte na možnost .
Vypnutí vibrací

Pokud nechcete, aby telefon vibroval, klepněte na možnost .