Microsoft Lumia 640 XL - Seznámení s telefonem

background image

Seznámení s telefonem

Telefon nabízí dvě zobrazení, úvodní obrazovku a nabídku aplikací. Zobrazení můžete přepínat

přejetím doleva nebo doprava.

Úvodní obrazovka: Animovaná aktivní okénka zobrazují zmeškané hovory a přijaté zprávy,

nejnovější zprávy či předpovědi počasí a další obsah. Když připnete kontakt, uvidíte v jeho

okénku informace o jeho situaci a jeho kontaktní údaje můžete zobrazit přímo z úvodní

obrazovky.
Nabídka aplikací: Zde najdete všechny aplikace v přehledném pořadí. Pokud mezi mnoha

aplikacemi hledáte jednu konkrétní, klepněte na možnost .
Chcete-li zobrazit licenční podmínky k softwaru Windows Phone, zvolte možnost

Nastavení > o systému. Tyto podmínky si přečtěte. Použitím softwaru vyjadřujete souhlas

s podmínkami. Pokud tyto podmínky nepřijmete, přístroj ani software nepoužívejte. Obraťte

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

21

background image

se na společnost Microsoft Mobile nebo na subjekt, u kterého jste přístroj zakoupili, a zjistěte

podmínky vrácení.