Microsoft Lumia 640 XL - Tilbage-, start- og søgetaster

background image

Tilbage-, start- og søgetaster

Tilbage-, start- og søgetasterne hjælper dig med at navigere på telefonen.

• Du kan se, hvilke apps der er åbne, ved at trykke på og holde tilbagetasten . Derefter

kan du skifte til en anden app eller lukke de apps, du ikke længere skal bruge.

• Hvis du vil gå tilbage til det forrige skærmbillede, skal du trykke på tilbagetasten . Din

telefon husker alle de apps og websteder, du har besøgt siden sidste gang, hvor skærmen

blev låst.

• Tryk på starttasten for at gå til startskærmen. Den app, du brugte, forbliver åben i

baggrunden.

• Hvis du vil søge på internettet eller efter elementer på din telefon, skal du trykke på

søgetasten .

• Hvis din telefon har Cortana, skal du trykke på søgetasten for at åbne Cortana.

Cortana er ikke tilgængelig i alle områder og på alle sprog. Du kan få oplysninger om de

understøttede sprog på www.windowsphone.com.

• Du kan slå vibrationen til eller fra for disse taster ved at stryge nedad fra toppen af

startskærmen, trykke på ALLE INDSTILLINGER > tryk og ændre indstillingen for

navigationslinje. Hvis du ændrer vibrationsindstillingen for indgående opkald, påvirker

det ikke tasternes vibration.