Microsoft Lumia 640 XL - Skift indstillinger for overbliksskærmen

background image

Skift indstillinger for overbliksskærmen
For at spare strøm skifter skærmen til standby, når du ikke bruger telefonen aktivt. På

overbliksskærmen kan du nemt tjekke, hvad klokken er, selvom om skærmen er slukket pga.

timeout.
Overbliksskærmen understøttes ikke af alle telefoner. Du kan finde oplysninger om

tilgængelighed på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER >

Overbliksskærm.

2. Vælg, hvor lang tid overbliksskærmen skal være synlig.

Tip! Du kan nemt aktivere telefonen, selvom tænd/sluk-tasten ikke lige er tilgængelig,

f.eks. når telefonen sidder i en bilholder. Du skal blot dobbelttrykke på skærmen. Hvis

du vil slå dobbelttryk til, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og trykke på ALLE

INDSTILLINGER > tryk. Indstil Vækning til Til

eller Fra

. Aktivering med

dobbelttryk understøttes ikke af alle telefoner. Du kan finde oplysninger om

tilgængelighed på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

35

background image

Aktivér aftentilstand

Skift indstillingen for Nattilstand under indstillingerne for overbliksskærmen. Vælg først

farven til teksten på overbliksskærmen. Eller vælg, at overbliksskærmen skal skjules helt i en

bestemt periode. Angiv derefter den tidsperiode, hvor nattilstand skal være slået til.