Microsoft Lumia 640 XL - Spar udgifter til dataroaming

background image

Spar udgifter til dataroaming

Du kan reducere udgifterne til dataroaming og spare penge på telefonregningen, hvis du

ændrer mobildataindstillingerne. Dataroaming betyder, at du bruger telefonen til at modtage

data via netværk, som din netværksudbyder ikke ejer eller driver. Hvis du går på internettet,

mens du roamer, kan udgifterne til datatrafik stige betydeligt, især i udlandet. Din

netværksudbyder kan opkræve et fast gebyr for din datatrafik eller betaling for dit faktiske

forbrug. Rediger indstillingerne for Wi-Fi, mobildata og maildownload for at bruge den

optimale forbindelsesmetode.
Det er generelt hurtigere og billigere at bruge en Wi-Fi-forbindelse frem for en

mobildataforbindelse. Hvis der er både en tilgængelig Wi-Fi-forbindelse og en tilgængelig

mobildataforbindelse, bruger telefonen Wi-Fi-forbindelsen.
Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på .
1. Sørg for, at Wi-Fi-netværk er sat til Til

.

2. Vælg den forbindelse, du vil bruge.
Afbryd en mobildataforbindelse

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på ALLE INDSTILLINGER > mobilnetværk +

SIM-kort, og indstil Dataforbindelse til Fra

.

Tip! Du kan også følge dit dataforbrug ved hjælp af appen dataassistent.

Stop dataroaming

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på ALLE INDSTILLINGER > mobilnetværk +

SIM-kort, og indstil Indstillinger for dataroaming til udfør ikke roaming.
Download mail mindre hyppigt

Tryk på

> indstillinger > indstillinger for synkronisering i hver af dine postkasser, og

vælg, hvor ofte du vil synkronisere.