Microsoft Lumia 640 XL - Føj en opgave til din opgaveliste

background image

Føj en opgave til din opgaveliste
Du kan føje opgaver, som du skal huske, til din opgaveliste, f.eks. vigtige deadlines på arbejde

eller biblioteksbøger, der skal afleveres – og krydse dem ud, når de er fuldført. Hvis der er en

bestemt tidsfrist, kan du angive en påmindelse.
Tryk på Kalender >

> opgaver.

1. Tryk på , og udfyld felterne.

2. Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du indstille Påmindelse til Til

og derefter angive

dato og klokkeslæt for påmindelsen.

3. Tryk på .

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

52

background image

Rediger eller slet en opgave

Tryk på opgaven, og hold den nede, og tryk på rediger eller slet.

Tip! Føler du dig fuld af energi? Eller har du hænderne fulde og ikke tid til ekstra

opgaver? Du kan hurtigt fremrykke eller udsætte tidspunktet for en opgave ved at trykke

på opgaven og holde den nede og derefter vælge den ønskede mulighed.

Markér en opgave som fuldført

Tryk på opgaven, og hold den nede, og tryk på udfør.