Microsoft Lumia 640 XL - Send dit indhold via Bluetooth

background image

Send dit indhold via Bluetooth
Når du vil dele dit indhold eller sende fotos, du har taget, til en ven, kan du bruge Bluetooth

til at sende dine ting til kompatible enheder.
Du kan bruge flere Bluetooth-forbindelser på samme tid. Du kan f.eks. sende ting til en anden

enhed, mens du bruger et Bluetooth-headset.
1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på ALLE INDSTILLINGER > Bluetooth, og

indstil Status til Til

.

2. Tryk på det indhold, du vil sende, og hold det nede, og tryk på del... > Bluetooth.
Du kan f.eks. trykke på og holde et foto i Fotos-hubben og trykke på del... > Bluetooth.
3. Tryk på den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Du kan se de Bluetooth-enheder, der

er inden for dækningsområdet.

4. Skriv adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som

du kan oprette, skal skrives på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du

kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.
Adgangskoden skal kun bruges, første gang du opretter forbindelse til en enhed.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

127

background image

Placeringen af de filer, du modtager, afhænger af den anden enhed. Du kan finde flere

oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.
Hvis den anden enhed også er en Lumia-telefon, bliver de filer, du modtager, gemt i de apps,

de tilhører. Dine fotos gemmes f.eks. i Fotos-hubben.