Microsoft Lumia 640 XL - Kõnede suunamine teise telefoni

background image

Kõnede suunamine teise telefoni
Kui te ei saa kõnedele vastata, saate sissetulevad kõned suunata mõnele muule

telefoninumbrile.
Selle funktsiooni kättesaadavuse kohta saate teavet oma võrguteenusepakkujalt.
1. Tehke olenevalt telefonist ühte järgmistest toimingutest.

Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK

SÄTTED > võrk+ > seadista.

Valige >

> sätted.

2. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, puudutage valikut SIM 1 või SIM 2. Mõned telefonid

ei toeta kahte SIM-kaarti. Saadavuse kontrollimiseks avage veebileht www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

3. Vajadusel määrake seade Kõne suunamine olekuks Sees

ja valige, kuhu soovite

kõnede suunata.
Sõltuvalt teie telefonist võite teha selle valiku sõltuvalt olukorrast, näiteks juhul, kui te ei saa

kõnele vastata või kõne on pooleli.

Näpunäide. Et kontrollida, kas suunamist kasutatakse (tähistatud ikooniga ),

puudutage ekraani ülaosa.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

62