Microsoft Lumia 640 XL - Lemmikkontaktidele kiirvalimisega helistamine

background image

Lemmikkontaktidele kiirvalimisega helistamine
Kiirvalimisega saate tähtsatele kontaktidele kiiresti helistada.
1. Puudutage ikooni ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni kiirvalimine.

2. Kontakti lisamiseks kiirvalimisloendisse puudutage valikut ja lisatavat kontakti.

3. Kiirvalimisloendisse lisatud kontaktile helistamiseks puudutage vaates kiirvalimine soovitud

kontakti.