Microsoft Lumia 640 XL - Kontakti otsimine

background image

Kontakti otsimine
Kui soovite sõbraga kiiresti ühendust võtta, ei pea te kõiki kontakte sirvima. Saate

kontaktiloendis soovitud tähte või märki otsida või sellele liikuda. Kontaktile helistamiseks või

sõnumi saatmiseks saate kasutada ka häälkäske.
1. Puudutage valikut Inimesed ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni kontaktid.

2. Puudutage ikooni ja hakake nime kirjutama. Loendit filtreeritakse kirjutamise ajal.

Näpunäide. Kõige olulisemad kontaktid või kontaktirühmad saate kinnitada avakuvale.

Puudutage kontakti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut kinnita

avakuvale.

Kontaktiloendis soovitud tähele või märgile liikumine

Puudutage vasakul kontaktiloendis mistahes tähte ja seejärel puudutage järgmises menüüs

soovitud nime esitähte või märki.
Häälkäsu kasutamine

Puudutage mistahes vaates pikalt otsinguklahvi , seejärel lausuge Call või Text ja soovitud

kontakti nimi. Kõik keeled pole toetatud.