Microsoft Lumia 640 XL - Kontaktiteabe jagamine

background image

Kontaktiteabe jagamine
Saate kontaktiteavet sõpradega hõlpsasti jagada.
1. Puudutage avakuval valikut Inimesed ja seejärel liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni

kontaktid.

2. Puudutage soovitud kontakti ja seejärel valikuid

> jaga kontakti > .

3. Valige jagamisviis ja järgige kuvatavaid juhiseid.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

69