Microsoft Lumia 640 XL - Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine

background image

Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine
Kui soovite meelde jätta, kus täpselt foto või video tegemisel olite, saate määrata telefoni

salvestama automaatselt asukohateavet.
Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

fotod+kaamera > Kasuta asukohateavet.
Kui satelliidi või võrgu kaudu saab kindlaks määrata seadme asukoha, saab asukohateabe

lisada fotole või videoklipile. Kui annate asukohateavet sisaldava foto või videoklipi

ühikasutusse, võidakse asukohateave kuvada neile, kes seda fotot või videoklippi vaatavad.

Asukohasiltide kasutamise saate telefoniseadetes välja lülitada.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

84