Microsoft Lumia 640 XL - Klahvid Tagasi, Start ja Otsi

background image

Klahvid Tagasi, Start ja Otsi

Klahvide Tagasi, Start ja Otsi abil saate telefonis liikuda.

• Avatud rakenduste kuvamiseks puudutage pikalt klahvi Tagasi . Seejärel saate

aktiveerida mõne muu rakenduse või sulgeda need, mida te enam ei vaja.

• Eelmisele kuvale naasmiseks puudutage klahvi Tagasi . Telefon jätab meelde kõik

rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.

• Avakuvale liikumiseks puudutage klahvi Start . Rakendus, kus just olite, jääb taustal

avatuks.

• Telefonis olevate üksuste või veebist otsimiseks vajutage otsinguklahvi .
• Kui teie telefonil on Cortana, siis puudutage selle avamiseks otsinguklahvi .

Cortana pole kõigis piirkondades ja keeltes saadaval. Teavet toetatud keelte kohta leiate

veebisaidilt www.windowsphone.com.

• Klahvivärina sisse või välja lülitamiseks libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole,

puudutage valikut KÕIK SÄTTED > puudutus ja määrake sätte olekuks

navigeerimisriba. Värinaseade muutmine sissetulevate kõnede jaoks ei mõjuta klahvide

värinat.