Microsoft Lumia 640 XL - Äratuse seadmine

background image

Äratuse seadmine
Saate kasutada telefoni äratuskellana ja määrata helinaks oma lemmiklaulu.

Valige Alarmid.
1. Puudutage valikut .

2. Määrake kellaaeg, täitke äratuse andmed ja puudutage ikooni .

Näpunäide. Kas olete liiga väsinud, et telefoni sõrmitseda? Puudutage otsinguklahvi,

, puudutage valikut ja öelge Cortanale, mis kellaks soovite äratuse seada.

Selleks, et äratus heliseks, peab telefon olema sisse lülitatud.

Näpunäide. Te näete kiiresti järgmise äratuse aega, kui kinnitate rakenduse Alarmid

avakuvale. Paani suurus peab olema vähemalt keskmine.

Lemmikloo kasutamine äratuse helinana

Ühendage USB-andmesidekaabli abil oma telefon arvutiga ja kasutage arvuti failihaldurit

soovitud pala teisaldamiseks telefonis olevasse helinate kausta. Laulu helinaks määramiseks

libistage sõrme avakuval ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

helinad+helid > Helin, libistage sõrm valikule Kohandatud ja puudutage laulu.
Saate kasutada lugu helinana, kui see pole kaitstud digitaalõiguste haldusega (DRM) ja selle

maht on väiksem kui 30 MB.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

50

background image

Arvutis peab olema opsüsteem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 või uuem.
Äratuse edasilükkamine

Kui te ei soovi veel ärgata, puudutage äratuse edasilükkamiseks valikut lükka edasi. Enne

äratuse edasilükkamist saate äratuse korduse intervalli muuta.

Näpunäide. Klahvi Tagasi puudutamisel lükatakse äratus 2 minuti võrra edasi.

Äratuse väljalülitamine

Puudutage valikut Alarmid ja määrake äratuse olekuks Väljas

.

Äratuse kustutamine

Puudutage äratust ja seejärel ikooni .