Microsoft Lumia 640 XL - Ülesande lisamine ülesandeloendisse

background image

Ülesande lisamine ülesandeloendisse
Saate lisada ülesandeloendisse toiminguid, mida peate meeles pidama, näiteks olulised töö

või raamatukokku raamatute tagastamise tähtajad, ja need pärast tehtuks märkida.

Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.
Puudutage valikuid Kalender >

> ülesanded.

1. Puudutage ikooni ja täitke väljad.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

52

background image

2. Meeldetuletuse lisamiseks muutke seade Meeldetuletus väärtuseks Sees

ning lisage

meeldetuletuse kuupäev ja kellaaeg.

3. Puudutage valikut .
Ülesande muutmine või kustutamine

Puudutage ülesannet ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut muuda või

kustuta.

Näpunäide. Kas teil on palju energiat? Või hoopis käed tööd täis ja lisaülesanneteks

pole aega? Sündmuse ettepoole toomiseks või edasilükkamiseks puudutage pikalt

ülesannet all ning tehke soovitud valik.

Ülesande lõpetatuks märkimine

Puudutage ülesannet ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut tehtud.