Microsoft Lumia 640 XL - Kalendrivaadete vahetamine

background image

Kalendrivaadete vahetamine
Saate kalendrit eri vaadetes sirvida, et päeva või nädala kohtumisi kiiresti vaadata või puhkust

plaanida.
Valige Kalender.
1. Päeva-, nädala-, kuu- ja aastavaadete vahetamiseks puudutage valikuid . Nädala- või

kuuvaates puudutage kõikide sündmuste kuvamiseks soovitud päeva.

2. Päeva-, nädala-, kuu- ja aastavaate vahetamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või

paremale. Kindla aasta soovitud kuuni liikumiseks liikuge aastavaates sõrme ekraanil libistades

soovitud aastale ja puudutage kuud.

Näpunäide. Kui lubate kalendril oma asukohta kasutada, saate vaadata päeva- või

nädalavaates ka ilma.

Nädalanumbrite sisse- või väljalülitamine

Puudutage valikuid

> sätted ja märkige ruut Luba nädalanumbrid.

Nädalanumbrid kuvatakse kuuvaates.
Ülesandeloendi vaatamine

Puudutage valikut

> ülesanded.