Microsoft Lumia 640 XL - Vaadete ja rakenduste vahetamine

background image

Vaadete ja rakenduste vahetamine
Pange tähele, et kõik teie rakendused on avakuval – libistage nende kuvamiseks sõrm

rakenduste menüüle. Või vaadake, mis rakendused on juba avatud, ja liikuge ühelt rakenduselt

teisele.
Kõigi rakenduste kuvamiseks libistage sõrme avakuval vasakule. Avakuvale naasmiseks

libistage sõrme paremale.

Näpunäide. Rakenduse kiiresti otsimiseks puudutage rakenduste menüüs mis tahes

tähte ja seejärel puudutage järgmises menüüs soovitud rakenduse esitähte või märki.

Avatud rakenduste kuvamine, vaheldumisi aktiveerimine ja sulgemine

Avatud rakenduste kuvamiseks vajutage pikalt klahvi Tagasi . Rakenduste vaheldumisi

aktiveerimiseks liikuge sõrme ekraanil libistades soovitud rakendusele ning puudutage seda.

Mittevajaliku rakenduse sulgemiseks puudutage ikooni .

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

22

background image

Sätete menüüs navigeerimine

Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikut KÕIK SÄTTED.

Sätete rühmale liikumiseks puudutage mis tahes sätete rühma nime ja valige soovitud rühm.

Kindla sätte otsimiseks puudutage valikut ja tippige sätte nimi.