Microsoft Lumia 640 XL - Avakuva häälestamine valitud rakendustega

background image

Avakuva häälestamine valitud rakendustega
Saate sõpradel ja pereliikmetel lasta oma telefonis valitud rakendusi kasutada, ilma seejuures

teie avakuvale juurde pääsemata.
1. Libistage avakuval sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid KÕIK SÄTTED >

rakendused.

2. Puudutage valikut Rakendused, valige rakendused, mida lubate teistel kasutada, ja seejärel

puudutage valikut .

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

135

background image

Saate ka valida, kas soovite lasta teistel oma tegevuskeskusele või sätetele juurde pääseda,

nuppe kasutada või paane muuta. Rakenduste installimine võib pisut aega võtta.
3. Rakenduste nurga avamiseks puudutage valikut .
Oma avakuvale liikumine

Vajutage rakenduste nurgas pikalt toitenuppu ja libistage sõrme paremale.