Microsoft Lumia 640 XL - העתקת התמונות למחשב

background image

תונומתב

תורחאה

,

קלחה

תא

עבצאה

הלאמש

וא

הנימי

.

הצע

:

ןתינ

ףיסוהל

בותיכ

תונומתל

רופיסב

.

שקה

לע

הנומת

יהשלכ

לעו

ףסוה

בותיכ

.

ידכ

גיצהל

בותיכ

,

שקה

לע

הנומתה

.

רותיא

הנומתה

לע

יבג

הפמ

ידכ

תוארל

הפמ

לש

םוקמה

ובש

המלוצ

הנומתה

,

חנה

יתש

תועבצא

לע

הנומתה

קלחהו

ןתוא

דחי

.

תקתעה

תונומתה

בשחמל

שמתשה

להנמב

םיצבקה

לש

בשחמה

ידכ

קיתעהל

וא

ריבעהל

תא

תונומתה

ךלש

בשחמל

.

םא

בשחמה

ךלש

אוה

Mac

,

ןקתה

תא

היצקילפאה

Lumia Photo Transfer

רובע

Mac

מ

-

www.microsoft.com/mobile/support

/

.

1

.

רבח

תא

ןופלטה

בשחמל

םאות

תרזעב

לבכ

USB

םאות

.

2

.

בשחמב

ךלש

,

חתפ

להנמ

םיצבק

,

ןוגכ

'

רייס

Windows

'

וא

'

ילכ

שופיח

'

רובעו

לא

ןופלטה

ךלש

.

הצע

:

ןופלטה

ךלש

גצומ

תחת

םינקתה

םידיינ

כ

-

Windows Phone

.

ידכ

גיצהל

תא

תויקיתה

תומייקה

ןופלטב

,

ץחל

םיימעפ

לע

םש

ןופלטה

.

תומייק

תויקית

תודרפנ

םיכמסמל

,

הקיסומ

,

תונומת

,

םינוטגניר

ואדיוו

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

85

background image

3

.

חתפ

תא

הייקיתה

הבש

תואצמנ

תונומתה

,

רחבו

קתעהו

תא

תונומתה

בשחמל

.

הצע

:

םא

תכרעמ

הלעפהה

לש

בשחמה

ךלש

איה

Windows 7

וא

Windows 8

,

ךתורשפאב

םג

שמתשהל

היצקילפאב

Windows Phone

.

םע

Windows 7

,

ךתורשפאב

דירוהל

ותוא

תבותכהמ

www.windowsphone.com

.

תכירע

הנומת

ךתורשפאב

עצבל

תוכירע

תוריהמ

,

ןוגכ

בוביס

ךותיחו

,

תונומתב

תמליצש

.

ןיפולחל

,

שמתשה

ןוקיתב

יטמוטוא

ידכ

רשפאל

ןופלטל

ןקתל

תא

הנומתה

ךלש

תרזעב

השקה

הטושפ

תחא

.

1

.

שקה

לע

תונומת

<

םימובלא

לעו

הנומת

.

2

.

שקה

לע

<

ךורע

לעו

תורשפא

.

הצע

:

םא

תדרוה

םימושיי

תכירעל

תונומת

המ

תונח

,

םה

ויהי

םימושר

ןאכ

תויורשפאכ

הכירע

.

3

.

ידכ

רומשל

תא

הנומתה

הכרענש

,

שקה

לע

.

תפסוה

םיטקפא

םידחוימ

םינהמו

תונומתל

ךלש

חק

תא

תכירע

תונומתה

בלשל

אבה

ףסוה

םיטקפא

םידחוימ

םינהמו

תונומתל

תופדעומה

ךילע

Lumia Creative Studio

.

ידכ

דירוהל

תא