Microsoft Lumia 640 XL - הצגת תמונות

background image

תונומת

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

83

background image

1

.

ידכ

גיצהל

הנומת

תמליצש

,

קלחה

לא

םימובלא

,

שקהו

לע

טרס

םוליצ

לעו

הנומתה

.

2

.

ידכ

גיצהל

תא

הנומתה

האבה

,

קלחה

תא

עבצאה

הלאמש

.

ידכ

גיצהל

תא

הנומתה

תמדוקה

,

קלחה

תא

עבצאה

הנימי

.

שופיח

תונומת

יפל

ךיראת

םוקימו

שקה

לע

<

תורדגה

<

ץבק

תא

תונומתה

ילש

יפל

ןמז

םוקימו

.

הלדגה

וא

הנטקה

חנה

יתש

תועבצא

לע

ךסמה

קלחהו

ןתוא

וז

לא

וז

וא

ןוויכב

ידגנה

.

הצע

:

ידכ

לידגהל

וא

ןיטקהל

הרזחב

תא

הגוצתה

תוריהמב

,

שקה

םיימעפ

לע

הנומתה

.

ןומיס

הנומת

ףדעומכ

ןמס

תא

תונומתה

תובוטה

רתויב

ךלש

תופדעומכ

,

ידכ

רתאל

ןתוא

תולקב

תגוצתב

םיפדעומ

תזכרב

תונומת

.

1

.

שקה

לע

תונומת

<

םימובלא

רובעו

לא

הנומתה

.

םא

הנומתה

תאצמנ

םובלאב

ןווקמ

,

ךתורשפאב

דירוהל

התוא

ןופלטל

ךלש

.

2

.

שקה

לע

<

.

הצע

:

ידכ

ןמסל

תוריהמב

רפסמ

תונומת

םיפדעומכ

,

רחב

תא

םובלאה

ובש

תואצמנ

תונומתה

,

שקה

לע

,

רחב

תא

תונומתה

שקהו

לע

.

תגצה

םיפדעומה

ךלש

תזכרב

תונומת

,

קלחה

תא

עבצאה

לא

םיפדעומ

.

יוניש

עקרה

תזכרב

'

תונומת

'

םא

שי

ךל

םוליצ

אלפנ

םרוגש

ךל

השגרהל

הבוט

לכב

םעפ

התאש

לכתסמ

וילע

,

ךתורשפאב

רידגהל

ותוא

עקרכ

לש

תונומת

תזכרה

.

1

.

שקה

לע

תונומת

.

2

.

שקה

לע

<

תורדגה

.

3

.

רבעה

תא

חירא

לחתה

הארמ

בצמל

הנומת

תדדוב

.

4

.

שקה

לע

רחב

הנומת

,

רחבו

תנומת

עקר

.

הצע

:

ךתורשפאב

םג

רידגהל

תא

ןופלטה

יונישל

הנומתה

ןפואב

יטמוטוא

תעמ

תעל

.

שקה

לע

<

תורדגה

.

רבעה

תא

חירא

לחתה

הארמ

בצמל

לכ

תונומתה

וא

תונומת

תופדעומ

,

שקהו

לע

גצה

רדסב

יארקא

תעכ

.

תריצי

םובלא

ידכ

אוצמל

תולקב

תונומת

לש

ערואמ

,

םדא

,

וא

לויט

,

ןגרא

תא

תונומתה

ךלש

םימובלאב

םאתהב

אשונל

,

המגודל

.

םא

בשחמה

ךלש

אוה

Mac

,

ןקתה

תא

היצקילפאה

Windows Phone

מ

-

Mac App Store

.

1

.

רבח

תא

ןופלטה

בשחמל

םאות

תרזעב

לבכ

USB

םאות

.

2

.

בשחמב

ךלש

,

חתפ

להנמ

םיצבק

,

ןוגכ

'

רייס

Windows

'

וא

'

ילכ

שופיח

'

רובעו

לא

הייקיתה

תדעוימה