Microsoft Lumia 640 XL - עבודה עם SharePoint Workspace Mobile

background image

Microsoft SharePoint Workspace Mobile

,

ךתורשפאב

ןייעל

םיכמסמב

םינווקמה

ךלש

,

חולשל

,

ךורעל

ןרכנסלו

םתוא

.

1

.

שקה

לע

Office

קלחהו

תא

עבצאה

לא

תומוקמ

.

2

.

שקה

לע

,

בותכ

תא

תבותכ

טנרטניאה

רובע

רתא

SharePoint

שקהו

לע

.

3

.

רחב

ךמסמ

.

קתוע

דרומ

לא

ןופלטה

ךלש

.

4

.

גצה

וא

ךורע

תא

ךמסמה

רומשו

תא

םייונישה

תעציבש

.

הצע

:

ידכ

רומשל

קתוע

אל

ןווקמ

לש

ךמסמ

ןופלטב

,

שקה

השקה

תכשוממ

לע

ךמסמה

שקהו

לע

ראשה

דימת

בצמב

אל

ןווקמ

.

הרזח

לא

SharePoint Workspace Mobile

שקה

לע

שקמ

הרזחה

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

108

background image

תביתכ

הרעה

לק

דבאל

תורעה

תובותכש

לע

ריינ

.

םוקמב

טברשל

ןתוא

לע

ריינ

,

ךתורשפאב

בותכל

תא

תורעהה

ךלש

תרזעב

Microsoft OneNote Mobile

.

ךכ

תורעהה

ךלש

ויהי

ךתיא

דימת

.

ךתורשפאב

םג

ןרכנסל

תא

תורעהה

ךלש

םע

OneDrive

גיצהלו

ךורעלו

ןתוא

םע

OneNote

ןופלטב

,

בשחמב

וא

ןפואב

ןווקמ

ןפדפדב

טנרטניא

.

1

.

שקה

לע

OneNote

<

.

2

.

בותכ

תא

הרעהה

ךלש

.

3

.

ידכ

בצעל

תא

טסקטה

,

שקה

לע

<

בוציע

.

4

.

תפסוהל

הנומת

,

שקה

לע

.

5

.

תטלקהל

פילק

ילוק

,

שקה

לע

.

6

.

תרימשל

םייונישה

,

שקה

לע

שקמ

הרזחה

.

םא

תרדגה

ןובשח

Microsoft

ןופלטב

ךלש

,