Microsoft Lumia 640 XL - Snimanje fotografija koje se čine živima

background image

Snimanje fotografija koje se čine živima
Živuće slike uz svaku fotografiju snimaju i kratak videozapis pa se čine živima kada ih

pregledavate pomoću stavke Snimke kamere ili Lumia Storyteller.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

82

background image

Živuće slike ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
Provjerite imate li preuzetu najnoviju verziju aplikacije Lumia Camera sa stranice Trgovina.
1. Dodirnite Lumia Camera > i prevucite na fotografija.

2. Prebacite Živuće slike na uključi.