Microsoft Lumia 640 XL - Spremanje fotografija i videozapisa na memorijsku karticu

background image

Spremanje fotografija i videozapisa na memorijsku karticu
Ako telefon ima memorijsku karticu, a memorija telefona je puna, spremite fotografije i

videozapise koje ste snimili na memorijsku karticu.
Za najbolju kvalitetu videozapisa, snimajte videozapise u memoriju telefona. Ako snimate

videozapise na memorijsku karticu, preporučuje se da je microSD kartica koju upotrebljavate

brza kartica kapaciteta 4 – 128 GB kartica poznatog proizvođača. Memorijsku karticu ne

podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.
1. Dodirnite Senzor pohrane.

2. Prebacite Pohrana novih fotografija: na SD kartica.
Fotografije koje ubuduće snimite spremaju se na memorijsku karticu.
Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice. Kartice

koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.
Spremanje prethodno snimljenih fotografija i videozapisa na memorijsku karticu

U središtu Fotografije potražite fotografiju ili videozapis, dodirnite i fotografiju ili videozapis

pa dodirnite

> spremi na SD karticu.

Savjet: Da biste brzo odabrali sve fotografije ili videozapise u albumu, potražite album

pa dodirnite >

> odaberi sve.