Microsoft Lumia 640 XL - Spremanje podataka o lokaciji na fotografije i videozapise

background image

Spremanje podataka o lokaciji na fotografije i videozapise
Ako želite zapamtiti gdje ste točno bili kada ste snimili određenu fotografiju ili videozapis,

možete postaviti da telefon automatski snimi lokaciju.
Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

fotografije+kamera > Koristi podatke o lokaciji.
Informacije o lokaciji mogu se dodati fotografiji ili videozapisu ako se lokacija može utvrditi

preko satelita ili mreže. Ako dijelite fotografiju ili videozapis koji sadrži informacije o lokaciji,

informacije o lokaciji mogu biti prikazane onima koji pregledavaju fotografiju ili videozapis.

Možete isključiti zemljopisno označavanje u postavkama telefona.