Microsoft Lumia 640 XL - Postavljanje usluge Cortana

background image

Postavljanje usluge Cortana
Ispričajte usluzi Cortana nešto o sebi kako bi vam bolje mogla pomoći da pronađete ono što

tražite.
Potreban vam je Microsoftov račun da biste upotrijebili uslugu Cortana.
1. Dodirnite Cortana.

2. Slijedite upute prikazane na telefonu.
Da biste kasnije promijenili postavke, primjerice ime, dodirnite > settings.
Instaliranje jezika govora

Ovisno o vašoj regiji i verziji Cortane, možda ćete morati preuzeti i instalirati odgovarajući jezik

govora za upotrebu Cortane. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i

dodirnite SVE POSTAVKE > govor. U opciji Jezik značajke govora odaberite jezik i slijedite

upute. Više informacija potražite u www.windowsphone.com.
Nakon što instalirate jezik, morate ažurirati softver telefona.