Microsoft Lumia 640 XL - Upotreba više kalendara

background image

Upotreba više kalendara
Kada na telefonu postavite račune e-pošte ili društvenih mreža, možete sinkronizirati

kalendare sa svih računa na jednom mjestu.
1. Dodirnite Kalendar.

2. Da biste prikazali ili sakrili kalendar, dodirnite

> postavke te uključite ili isključite

kalendar.
Kada je kalendar skriven, kalendarski događaji i podsjetnici ne prikazuju se u različitim

prikazima kalendara.
Kalendar s rođendanima skuplja podatke o rođendanima s vaših računa društvenih mreža.
Na telefon ne možete dodati nove kalendare, no možete odabrati koje kalendare s različitih

računa želite vidjeti.
Promjena boje za svaki kalendar

Dodirnite

> postavke i dodirnite trenutačnu boju, a zatim novu boju.