Microsoft Lumia 640 XL - Središte Osobe

background image

Središte Osobe
Središte Osobe mjesto je na kojem se drže svi podaci za kontakt vaših prijatelja. Omogućuje

vam da pomoću grupa ostanete u kontaktu s osobama koje su vam najvažnije. Vaše su

društvene mreže također tu.
Idite na kontakti kako biste vidjeli podaci za kontakt vaših prijatelja sa svakog računa na koji

ste prijavljeni. Možete organizirati popis prema željama filtriranjem po računu ili skrivanjem

kontakta bez broja telefona. Vlastita kartica kontakta također je tu.
Pogledajte što je novo kako biste na jednom mjestu vidjeli ažuriranja statusa vašeg prijatelja

na društvenoj mreži.
Grupe kontakata olakšavaju prikaz ažuriranja statusa samo od osoba koje želite. Također

možete slati e-poštu ili poruke svima istodobno.