Microsoft Lumia 640 XL - Pošta

background image

Pošta

Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na poštu čak i kad ste u pokretu.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

73

background image

Na početnom zaslonu dodirnite .
Za slanje i primanje e-pošte morate biti povezani s internetom.