Microsoft Lumia 640 XL - Odgovaranje na e-poštu

background image

Odgovaranje na e-poštu
Ako primite e-poštu koja zahtijeva brzi odgovor, možete odmah odgovoriti pomoću telefona.
1. Dodirnite .

2. Otvorite e-poštu i dodirnite .

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

77

background image

Savjet: Da biste odgovorili samo pošiljatelju, dodirnite odgovori. Da biste odgovorili

pošiljatelju i svim ostalim primateljima, dodirnite odgovori svima.

Prosljeđivanje e-pošte

Otvorite e-poštu i dodirnite > proslijedi.