Microsoft Lumia 640 XL - Odgovaranje na poziv tekstnom porukom

background image

Odgovaranje na poziv tekstnom porukom
Ako trenutačno ne možete razgovarati, možete odgovoriti pozivatelju tekstnom porukom.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

60

background image

1. Kada vas netko nazove, dodirnite ODGOVORI SMS PORUKOM.

2. Dodirnite upišite poruku... i napišite poruku.
Tekstnom porukom možete odgovoriti samo na pozive koje su uputili kontakti spremljeni na

telefonu.
Uključivanje ili isključivanje odgovora tekstnom porukom

Dodirnite >

> postavke i prebacite Odgovaranje SMS-om na Uključeno

ili

Isključeno

.

Uređivanje unaprijed napisane tekstne poruke

Dodirnite >

> postavke > uredi odgovore i uredite odgovor koji želite.