Microsoft Lumia 640 XL - Sadržaj

background image

Sadržaj

Za vašu sigurnost

5

Prvi koraci

6

Zaključavanje tipki i zaslona

6

Punjenje telefona

7

Vaša prva Lumia?

10

Konfiguriranje telefona

10

Istraživanje pločica, aplikacija i

postavki

11

Navigacija unutar aplikacije

13

Upotreba dodirnog zaslona

14

Tipke za natrag, pokretanje i

pretraživanje

17

Prijenos sadržaja na telefon Lumia

17

Osnove

21

Što je novo u ovom izdanju?

21

Upoznavanje telefona

21

Računi

27

Prilagodba telefona

31

Cortana

37

Pristupačnost

38

Izrada snimke zaslona

39

Produženje vijeka trajanja baterije

40

Ušteda troškova podatkovnog

roaminga

43

Pisanje teksta

43

Skeniranje kodova ili teksta

48

Sat i kalendar

49

Upotreba dva SIM-a

52

Pregledavanje SIM aplikacija

54

Trgovina

54

Osobe i poruke

58

Pozivi

58

Kontakti

63

Društvene mreže

68

Poruke

70

Pošta

73

Fotoaparat

80

Upoznavanje kamere Lumia Camera

80

Brzo otvaranje kamere

80

Izmjena zadane kamere

81

Osnove kamere

81

Napredna fotografija

84

Fotografije i videozapisi

87

Karte i navigacija

92

Uključivanje lokacijskih usluga

92

Pronalaženje lokacije

92

Dobivanje uputa do određenog

mjesta

92

Preuzimanje karti na telefon

93

Načini određivanja položaja

93

Internet

95

Određivanje internetskih veza

95

Povezivanje računala s webom

95

Učinkovita upotreba podatkovnog

plana

96

Web-preglednik

96

Pretraživanje weba

99

Zatvaranje internetskih veza

99

Zabava

101

Korisnički priručnik

Lumia s ažuriranjem 2 za Windows Phone 8.1

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

3

background image

Gledanje i slušanje

101

FM radio

105

Sinkronizacija glazbe i videozapisa

između telefona i računala

106

Igre

107

Aplikacije i usluge za život sa stilom

109

Ured

113

Microsoft Office Mobile

113

Pisanje bilješke

116

Nastavak rada na dokumentu na

drugom uređaju

116

Upotreba kalkulatora

116

Upotreba službenog telefona

117

Savjeti za poslovne korisnike

117

Upravljanje telefonom i

povezivost

119

Ažuriranje softvera telefona

119

Upotreba veze velike brzine

120

Upotreba sigurne VPN veze

120

Wi-Fi

121

NFC

122

Bluetooth

124

Memorija i pohranjivanje

126

Kopiranje sadržaja između telefona i

računala

129

Sigurnost

131

Novčanik

134

Pristupni kodovi

134

Rješavanje problema i podrška

136

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

4