Microsoft Lumia 640 XL - Brisanje aplikacije s telefona

background image

Brisanje aplikacije s telefona
Možete ukloniti instalirane aplikacije koje više ne želite ili ne upotrebljavate radi povećanja

količine raspoložive memorije.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

128

background image

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo do izbornika aplikacija.

2. Dodirnite i držite aplikaciju te dodirnite deinstaliraj. Možda nećete moći ukloniti neke

aplikacije.
Ako uklonite aplikaciju, moći ćete je ponovo instalirati bez ponovne kupnje ako je dostupna

na mjestu Trgovina.
Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija možda prestane

raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

Savjet: Želite zadržati aplikaciju, ali vam na telefonu ponestaje slobodne memorije?

Umjesto da je deinstalirate, aplikaciju premjestite na memorijsku karticu. Dodirnite

Senzor pohrane > telefon > aplikacije+igre > , odaberite aplikacije koje želite

premjestiti i dodirnite premjesti. Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za

dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.