Microsoft Lumia 640 XL - Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas

background image

Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas

Galite sutaupyti išlaidų už duomenis, siunčiamus užsienio tinklu, ir sumažinti telefono sąskaitas

pakeitę mobiliųjų duomenų parametrus. Duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia,

kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui

arba kuriam jis neteikia paslaugų. Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį

(užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis. Savo tinklo paslaugos teikėjui galite mokėti

fiksuotą mokestį už duomenų perdavimą arba mokėti už tiek, kiek sunaudojate. Jei norite

naudoti optimalų ryšio metodą, pakeiskite „Wi-Fi“, mobiliųjų duomenų ir laiškų siuntimo

parametrus.
„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas ir

„Wi-Fi“, ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.
Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .
1. Įsitikinkite, kad Wi-Fi tinklai perjungtas į Įjungta

.

2. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.
Mobiliųjų duomenų ryšio išjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite VISI PARAMETRAI >

mobilusis ryšys ir SIM ir perjunkite Duomenų perdavimo ryšys į Išjungta

.

Patarimas: Taip pat galite stebėti duomenų naudojimą naudodami optimizuoti

duomenys programą.

Duomenų siuntimo užsienio tinklu stabdymas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite VISI PARAMETRAI >

mobilusis ryšys ir SIM ir perjunkite Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu į neleisti.
Retesnis laiškų atsisiuntimas

Kiekvienoje turimoje pašto dėžutėje bakstelėkite

> parametrai > sinchronizavimo

parametrai ir pasirinkite, kaip dažnai sinchronizuosite.