Microsoft Lumia 640 XL - Uw telefoon opladen met een USB-lader

background image

Uw telefoon opladen met een USB-lader
De batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw

opladen voordat u de telefoon de eerste keer kunt inschakelen.
Zorg ervoor dat u een compatibele USB-lader gebruikt om uw telefoon op te laden. De lader

is mogelijk apart verkrijgbaar.
1. Steek de lader in een stopcontact. Sluit indien nodig de USB-kabel aan op de lader.

2. Sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel van de lader aan op uw telefoon.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

7

background image

3. Wanneer de batterij vol is, koppelt u eerst de lader los van de telefoon en vervolgens haalt

u de lader uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon tijdens

het opladen gebruiken.
Als de batterij volledig ontladen is, kan het 20 minuten duren voordat de batterij-indicator

wordt weergegeven.

Tip: U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact

beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden

overgebracht. De efficiëntie van opladen via USB kan sterk variëren en het kan lang duren

voordat het opladen start en het apparaat gaat werken.
Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld.
Sluit eerst de USB-kabel aan op de computer en daarna op uw telefoon. Wanneer de

batterij vol is, maakt u de USB-kabel eerst los van de telefoon en vervolgens van de

computer.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd

treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan

normaal, moet u de batterij vervangen. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur

aanmerkelijk korter zijn dan normaal, brengt u het apparaat naar het dichtstbijzijnde

bevoegde servicepunt om de batterij te laten vervangen.