Microsoft Lumia 640 XL - Een alarm instellen

background image

Een alarm instellen
U kunt uw telefoon als wekker gebruiken en zelfs uw favoriete track als alarmtoon instellen.

Tik op Alarmsignalen.
1. Tik op .

2. Stel de tijd in, vul de alarmdetails in en tik op .

Tip: Te moe om veel met uw telefoon bezig te zijn? Tik op de zoektoets , tik op en

vertel Cortana wanneer het alarm moet klinken.

Uw telefoon moet zijn ingeschakeld om het alarm te laten klinken.

Tip: Als u de app Alarmsignalen aan het startscherm hebt vastgemaakt, kunt u snel de

tijd van het eerstvolgende actieve alarm zien. De tegelgrootte moet ten minste normaal

zijn.

Uw favoriete track als alarmtoon gebruiken

Sluit uw telefoon met een USB-kabel aan op uw pc en gebruik bestandsbeheer van uw pc om

de gewenste track naar de beltoonmap op uw telefoon te verplaatsen. Als u de track als uw

beltoon wilt instellen, veegt u op het startscherm van uw telefoon vanaf de bovenkant van

het scherm omlaag, tikt u op ALLE INSTELLINGEN > beltonen geluiden > Beltoon, veegt u

naar Aangepast en tikt u op de track.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

50

background image

U kunt een track als uw beltoon gebruiken als deze niet is beschermd met DRM (Digital Rights

Management) en kleiner is dan 30 MB.
Op uw pc moet het besturingssysteem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 of nieuwer zijn

geïnstalleerd.
Een alarm uitstellen

Als u nog niet wilt opstaan, tikt u op uitstellen wanneer het alarmsignaal klinkt. U kunt voor

het uitstellen de sluimertijd wijzigen.

Tip: Als u op de terugtoets tikt wordt het alarm 2 minuten uitgesteld.

Een alarm uitschakelen

Tik op Alarmsignalen en stel het alarm in op Uitgeschakeld

.

Een alarm verwijderen

Tik op het alarm en .