Microsoft Lumia 640 XL - Een taak aan uw takenlijst toevoegen

background image

Een taak aan uw takenlijst toevoegen
Voeg taken die u moet onthouden, toe aan uw takenlijst en streep ze af zodra ze zijn voltooid,

zoals belangrijke deadlines op uw werk die u moet halen of bibliotheekboeken die u moet

terugbrengen. Als u een bepaalde deadline hebt, stelt u een herinnering in.
Tik op Agenda >

> taken.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

52

background image

1. Tik op en vul de velden in.

2. Als u een herinnering wilt toevoegen, stelt u Herinnering in op Ingeschakeld

en stelt

u de datum en tijd van de herinnering in.

3. Tik op .
Een taak bewerken of verwijderen

Tik op de taak, houd deze vast en tik vervolgens op bewerken of verwijderen.

Tip: Voelt u zich energiek? Of hebt u de handen vol en geen tijd voor extra taken? Als

u het tijdstip van de gebeurtenis snel naar voren wilt halen of wilt uitstellen, tikt u op de

taak en houdt u deze vast. Vervolgens selecteert u de gewenste optie.

Een taak markeren als voltooid

Tik op de taak, houd deze vast en tik vervolgens op voltooien.