Microsoft Lumia 640 XL - Uw Exchange-postvak aan uw telefoon toevoegen

background image

Uw Exchange-postvak aan uw telefoon toevoegen
U hebt uw computer niet nodig om toegang te krijgen tot e-mail, contacten en de agenda

van uw werk. U kunt de belangrijke inhoud tussen uw telefoon en een Microsoft Exchange-

server synchroniseren.
Exchange kan alleen worden ingesteld als uw bedrijf een Microsoft Exchange-server heeft.

Daarnaast moet de IT-beheerder van uw bedrijf Microsoft Exchange voor uw account hebben

geactiveerd.
Voordat u de configuratie start, moet u nagaan of u beschikt over:
• Een zakelijk e-mailadres
• De naam van uw Exchange-server (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

76

background image

• Uw netwerkdomeinnaam (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
• Het wachtwoord voor uw kantoornetwerk
Afhankelijk van de configuratie van de Exchange-server moet u mogelijk tijdens de

configuratie aanvullende informatie invoeren. Neem contact op met de IT-afdeling van uw

bedrijf als u niet over de juiste informatie beschikt.
1. Veeg op het startscherm vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tik op ALLE

INSTELLINGEN > e-mail accounts.

2. Tik op account toevoegen > Exchange.

3. Schrijf uw e-mailadres en wachtwoord van Exchange en tik op aanmelden.
Tijdens de configuratie kunt u definiëren welke inhoud en hoe vaak u uw telefoon met de

server wilt synchroniseren. Als u extra inhoud wilt synchroniseren, moet u de

accountinstellingen van Exchange wijzigen.