Microsoft Lumia 640 XL - Uw inhoud via Bluetooth verzenden

background image

Uw inhoud via Bluetooth verzenden
Wanneer u inhoud wilt delen of foto's naar een vriend wilt verzenden, kunt u Bluetooth

gebruiken om uw inhoud of foto's naar compatibele apparaten te verzenden.
U kunt meer dan één Bluetooth-verbinding tegelijkertijd gebruiken. U kunt bijvoorbeeld

tijdens het gebruik van een Bluetooth-headset nog steeds iets naar andere apparaten

verzenden.
1. Veeg op het startscherm vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, tik op ALLE

INSTELLINGEN > Bluetooth en stel Status in op Ingeschakeld

.

2. Tik op de inhoud die u wilt verzenden, houd deze vast en tik vervolgens op delen... >

Bluetooth.
Tik bijvoorbeeld in de hub Foto's op een foto en houd deze vast. Tik vervolgens op delen... >

Bluetooth.
3. Tik op het apparaat waarmee u wilt verbinden. U kunt de Bluetooth-apparaten zien die zich

binnen het bereik bevinden.

4. Als het andere apparaat een code nodig heeft, voert u deze in. De code, die u zelf kunt

maken, moet op beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste

code. Raadpleeg voor details de gebruikershandleiding van de andere apparaten.
De code wordt alleen gebruikt als u de eerste keer ergens een verbinding mee maakt.
De locatie van de ontvangen bestanden is afhankelijk van de andere apparaten. Raadpleeg

voor details de gebruikershandleiding van de andere apparaten.
Als het andere apparaat ook een Lumia-telefoon is, worden de ontvangen bestanden

opgeslagen in de apps waartoe ze behoren. Foto's worden bijvoorbeeld opgeslagen in de hub

Foto's.