Microsoft Lumia 640 XL - Terug-, start- en zoektoetsen

background image

Terug-, start- en zoektoetsen

De terug-, start- en zoektoetsen helpen u bij het navigeren op uw telefoon.

• Als u wilt zien welke apps zijn geopend, tikt u op de terugtoets en houdt u deze vast.

U kunt dan naar een andere app overschakelen of de apps sluiten die u niet nodig hebt.

• Tik op de terugtoets om terug te gaan naar het vorige scherm waarin u zich bevond.

Uw telefoon onthoudt alle apps en websites die u hebt bezocht sinds de laatste keer dat

uw scherm werd vergrendeld.

• Als u naar het startscherm wilt gaan, tikt u op de starttoets . De app waarin u zich bevond,

blijft op de achtergrond geopend.

• Tik op de zoektoets om op het web te zoeken of naar items op uw telefoon te zoeken.
• Als uw telefoon over Cortana beschikt, tikt u op de zoektoets om Cortana te openen.

Cortana is niet in alle regio's en talen beschikbaar. Ga voor informatie over de

ondersteunde talen naar www.windowsphone.com.

• Als u het trillen van deze toetsen wilt in- of uitschakelen, veegt u op het startscherm vanaf

de bovenkant van het scherm omlaag, tikt u op ALLE INSTELLINGEN > aanraken en

wijzigt u de instelling voor navigatiebalk. Het wijzigen van de trillingsinstelling voor

inkomende oproepen is niet van invloed op het trillen van de toetsen.