Microsoft Lumia 640 XL - Zmiana trybu przeglądarki

background image

Zmiana trybu przeglądarki
Treść drobnym drukiem na witrynie internetowej może być nieczytelna. Korzystaj z

przeglądarki w trybie mobilnym lub w trybie pulpitu, a także wyświetlaj strony w widoku do

czytania oraz ustawiaj komfortowy rozmiar.
1. Aby ustawić stałe korzystanie z wybranego trybu przeglądarki, dotknij Internet

Explorer >

> ustawienia.

2. Zmień ustawienia Preferencje witryny internetowej.
Włączanie widoku do czytania

Dotknij

na pasku adresu. Aby ustawić rozmiar czcionki w widoku do czytania, dotknij

> ustawienia > ustawienia zaawansowane > Rozmiar czcionki widoku czytania.

Wskazówka: Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień przeglądarki, dotknij łącza u

dołu ekranu.