Microsoft Lumia 640 XL - Wyszukiwanie w internecie

background image

Wyszukiwanie w internecie

Przeszukuj sieć i sprawdzaj, co się dzieje na świecie, korzystając z wyszukiwarki Bing. Możesz

wpisywać wyszukiwane hasła za pomocą klawiatury lub głosu.
1. Dotknij klawisza Szukaj .

2. Wpisz hasło w polu wyszukiwania i naciśnij . Możesz także wybrać jedno z sugerowanych

dopasowań.

3. Aby zobaczyć pokrewne wyniki wyszukiwania, przesuń palcem w lewo. Zostaną wyświetlone

inne kategorie wyników wyszukiwania.
Wyszukiwanie za pomocą głosu

Dotknij klawisza Szukaj , dotknij w polu wyszukiwania i wypowiedz szukane słowo.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach

i dostępności usługi, przejdź na stronę www.windowsphone.com.